Honor habet onus Priorytety dla Ożarowa

Priorytety dla Ożarowa

Pracując na rzecz Naszej Społeczności za priorytety stawiam sobie:

1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodników i dróg rowerowych przy drogach powiatowych oraz wprowadzenie nowoczesnego zarządzania ruchem i infrastrukturą drogową.

Czy ktoś wie, dlaczego przez ul. Mickiewicza są tylko dwa przejścia dla pieszych pomimo dziesięciu skrzyżowań? Albo czemu służy tak zwana „droga dla rowerów” wytyczona wzdłuż ul. Nadbrzeżnej? Projekty organizacji ruchu dla dróg gminnych i powiatowych zatwierdzane są przez służby powiatowe.

Bezpieczeństwo na drogach, to odpowiedzialność przede wszystkim użytkowników dróg, zwłaszcza kierowców, ale też urzędników odpowiedzialnych za ich budowę i utrzymanie oraz służb egzekwujących przepisy. Jeśli wytycza się „autostradę” w rodzaju ul. Poniatowskiego, czy ul. Mickiewicza, to tylko człowiek pozbawiony elementarnej wyobraźni może zakładać, że nie trafi się „rajdowiec” palący gumę na takich równych, długich i prostych odcinkach dróg.

Należy też zmienić filozofię działania, ponieważ nie może być tak, że remontowane, czy budowane drogi tylko łączą wirtualne punkty na mapie. One prowadzą przez osiedla, miejscowości, dlatego muszą uwzględniać lokalne interesy. Prócz interesów przejeżdżających przez nie kierowców muszą uwzględniać interesy mieszkańców zapewniając im bezpieczeństwo. Muszą być przejścia dla pieszych, azyle, inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Urzędnik odpowiedzialny za inwestycje musi brać pod uwagę, że droga nie tylko prowadzi przez osiedle. Ona również się w tym osiedlu znajduje – czyli powinny być np przejścia dla pieszych i azyle na ul. Mickiewicza. To, że w Polsce ginie tylu niechronionych uczestników ruchu to w sporej części „zasługa” poruszających się służbowymi samochodami urzędników.

Od pewnego czasu na terenie Ożarowa obniżane są krawężniki na przejściach dla pieszych. Fajnie, tylko dlaczego nadal stanowią one przeszkodę dla niepełnosprawnych? Jest postęp, bo poruszający się na wózku już nie musi pokonywać kilkunastocentymetrowego krawężnika, ale nadal musi pokonać tych centymetrów kilka. A można było po prostu zrównać krawężnik z poziomem jezdni. Że tak się da możecie obejrzeć na przejściu przez Floriana przy Obrońców Warszawy.

2. Wspieranie lokalnych społeczności i stowarzyszeń.

W kupie siła. Wielokrotnie miałem do czynienia z inicjatywami, które upadały tylko dlatego, że pomysłodawca był sam. Przyjdź, podziel się pomysłem, w grupie zdziałamy więcej. Coś Cię denerwuje, chcesz realizacji jakiegoś pomysłu, inwestycji? W kupie siła. Rowerzyści potrafią się zmobilizować w swojej Masie Krytycznej, a Ty?

3. Zwiększenie liczby i efektywności patroli policyjnych na obszarze gminy.

Od pewnego czasu daje się zaobserwować trzy do czterech radiowozów i jeden policyjny busik pod gminnym posterunkiem Policji. Zjawisko dość dziwne, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem pieszy patrol na ulicach naszej Gminy. Prewencyjne działanie Policji ma miejsce wtedy, gdy ta jest obecna między ludźmi, a nie wtedy, gdy nie ma miejsc na parkingu przed posterunkiem. Mamy nawracający w każde ciepłe miesiące problem z „rajdowcami” i bezradnością służb. „Rajdowcy” czują się bezkarni.

Podobnie jest z egzekucją przepisów drogowych. Przydałoby się więcej patroli zajmujących się nielegalnym parkowaniem. Ktoś staje „na chwilę” blokując ulicę, po czym okazuje się, że Straż Pożarna ma problem z przejazdem – takiej sytuacji byłem świadkiem na początku ul. Floriana. A starczyło stanąć kilkanaście metrów dalej na WOLNYM miejscu parkingowym.

4. Racjonalizacja wydatków z budżetu powiatu, pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Na dzień dzisiejszy drogi, który były remontowane u zarania powiatu, kilkanaście lat temu, ponownie już wymagają naprawy. Jednocześnie w tym samym czasie część dróg nie doczekała się remontu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że coś zadziałało źle. Mało środków? Raczej nie takie priorytety i brak odwagi w oddawaniu tych z dróg powiatowych, które w swojej istocie powinny być drogami gminnymi ponieważ się kończą dosłownie w lesie, albo całkiem nie przysłowiowym polu.

5. Dbałość o zrównoważony rozwój naszego Powiatu i Gminy.

Zrównoważony rozwój naszego Powiatu to równe traktowanie wszystkich gmin. Zrównoważony rozwój naszej Gminy, to równe traktowanie wszystkich jej części. To równe traktowanie wszystkich mieszkańców niezależnie od miejsca zamieszkania, sposobu poruszania się po Gminie, czy Powiecie, miejsca pracy, sposoby spędzania wolnego czasu.

Zrównoważony rozwój, to połączenie wszystkich wyżej wymienionych elementów. To myślenie o wszystkich konsekwencjach planowanej inwestycji, dla kierowców, pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych, dzieci chodzących do szkoły. I eliminowaniu wszystkich tych elementów, które mogą mieć negatywny wpływ na którąkolwiek z tych grup.

Dodaj komentarz